header image

groenkerkIn mei 2016 zijn er 120 zonnepanelen in gebruik genomen. Op 23-09-’22 hebben we 78.998,91 kg CO2-uitstoot bespaard, dat staat gelijk aan het planten van 2.356 bomen.
Op de homepage van pkn-naaldwijk.nl/ontmoetingskerk kunt u onder het icoontje Zonne-energie volgen wat de zonnepanelen opleveren.

 • Bij de onlangs uitgevoerde facelift van de Ontmoetingskerk is voor een groot deel van de verlichting in de bijzalen overgegaan op Ledverlichting.
 • In de kerk drinken we Fairtrade koffie en thee en we gebruiken Fairtrade avondmaalswijn.
 • De Werkgroep Groene kerk schrijft elke maand een informatief stukje in het kerkblad Eén.
 • Met zekere regelmaat is er aandacht voor duurzaamheid in kerkdiensten.
 • Bij alle jeugdgroepen zijn er presentaties gegeven.
 • Aan de grootste vervuiler in de gemeente is (met een knipoog) de smeerpijptrofee uitgereikt.
 • We maken in de kerk gebruik van Paperwise papier. Dit papier is het groenste papier dat we konden vinden. Het wordt gemaakt van landbouwafval.
 • Leden van de werkgroep woonden diverse keren de Groene kerkendag bij. Handvat om vertaalslag te maken van landelijk naar lokaal. Op de kerkendag van 10-11-’18 waren leden van de werkgroep uitgenodigd om een presentatie te geven over onze inspanningen voor de Groene kerk omdat wij, vergeleken met andere kerken, erg actief zijn. Er was veel belangstelling voor de presentatie van Peter en Aart.
 • In maart 2022 hebben we meegedaan met de Landelijke Opschoondag en in september 2022 met World Cleanup Day. Verder gaan we elke eerste zaterdag van de maand zwerfafval rapen. We starten om 10.00 uur bij de Ontmoetingskerk, materiaal om te rapen is aanwezig en iedereen in welkom.
 • De Werkgroep Groene kerk heeft zich verdiept in de verschillende mogelijkheden van Groen beleggen. We hebben onze bevindingen gedeeld met het College van Kerkrentmeesters in verband met de verkoop van twee pastorieën.
 • Er is samenwerking gezocht met de Oude Kerk. De Oude Kerk is ook een Groene kerk, maar er is momenteel geen werkgroep actief. Er is een vacature geplaatst voor aansluiting van een lid van de Oude kerk bij onze werkgroep. Dominee Neeltje Reijnders neemt tijdelijk de honneurs waar.
 • Bij de Ontmoetingskerk is een minibieb geplaatst, waar heel veel gebruik van wordt gemaakt.