header image

n-006124a-1024x646.jpgPreek van de leek antropologe Carolien Lubberhuizen zondagavond 24 september Oude Kerk

In de week van Westland Ontmoet in de Oude Kerk mogen we weer een spreker begroeten voor de gewaardeerde Preek van de Leek, te weten antropologe Carolien Lubberhuizen. In deze week zal er een tentoonstelling ziin van arbeidsmigranten en hun oogstrituelen en de Preek van de Leek zal daarbij aansluiten. Een buitengewoon actueel en waardevol onderwerp. Zelf schrijft zij er over:

Hoe kunnen we het harde werk onder onzekere omstandigheden in de Westlandse glastuinbouw vieren, zegenen en erkennen?

Velen zullen zich de jaarlijkse feesten en rituelen, zoals de druivenfeesten, herinneren. Hoewel deze nog steeds van groot belang zijn voor het Westlandse erfgoed, is de glastuinbouw grootschaliger dan ooit en verbonden met mensen en plaatsen in heel Europa. Veel van deze rituelen, waaronder deze druivenfeesten, zijn inmiddels verdwenen. Waar vroeger bijna elke Westlander hielp met het kistjes papieren’ of met het oogsten van tomaten, wordt dit productie werk tegenwoordig gedaan door nieuwkomers uit Centraal- en Oost-Europa. Welke nieuwe verhalen en rituelen ontstaan in de multiculturele wereld van de Westlandse kassen, en wat voegen deze aan waarde toe voor het bestaande verhaal over het Westlandse tuinbouwerfgoed?

De preek van de leek wordt gegeven door Carolien Lubberhuizen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en curator van de tentoonstelling ‘Gedeelde Oogst, Verbonden Verhalen’, die tegelijkertijd in het koor van de Oude Kerk te zien is. De foto’s van de tentoonstelling zijn gemaakt door verschillende arbeidsmigranten die momenteel wonen en werken in Westland, Ze beelden belangrijke momenten of rituelen uit hun dagelijks werk af. De preek van de leek start een dialoog over het belang van een open ontvangst en nieuwsgierigheid naar deze nieuwkomers, die verschillende, vaak onzichtbare, verhalen over samenwerken en samenleven in een tuinbouw regio met zich meebrengen.