header image

vastenmaaltijd2024.jpgIn de 40-dagentijd worden 3 Oecumenische Vastenmaaltijden georganiseerd. Het overkoepelende thema van deze maaltijden is: Ga mee in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

  • Op donderdag 29 februari: thema: Ga mee met GELOOF in je leven
    in de Oude Kerk-locatie-De Herberg.
  • Op donderdag 7 maart: thema: Ga mee met HOOP in je hart
    in de Adrianuskerk-locatie-Hofstede.
  • Op donderdag 14 maart: thema: Ga mee met de LIEFDE van God
    in de Ontmoetingskerk

Er zal gecollecteerd worden voor Voedselbank Westland.
Als u wilt worden opgehaald dan kunt u bellen naar Marianne Leechburch-Auwers, tel: 0174 631176