header image

Iedere zondag organiseert de Protestantse Gemeente Naaldwijk kerkdiensten waarin we geloof, hoop en liefde met elkaar delen en vieren. Dat kan een kerkdienst zijn met een traditionele vorm. Maar er zijn ook Rode-Loper-vieringen (elke eerste zondag van de maand in de Ontmoetingskerk, m.u.v. januari en de zomer), waarin we andere muziek horen en zingen, begeleid door een band, en andere vormen gebruiken (film, sketches). Er zijn Hallo-Contact-vieringen (4x per jaar), waarin meer ruimte is voor gesprek en meditatie met elkaar. Er zijn vieringen met de basisscholen. Er zijn speciale vieringen voor kinderen en jongeren. Samen met de gemeente van de Oude Kerk organiseren we avondgebeden, ook in de stijl van Taizé. En er is een Vesper Plus programma, met aandacht voor kunst en poëzie, elke 3e zondagavond van de maand. Verder zijn er natuurlijk feestelijke vieringen op christelijke feestdagen. Een aantal andere vormen wordt hiernaast nog genoemd.